رزومه اصلی

آبان جواهری زاده

متولد:

۳ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

انیمیشن

دانشگاه هنر ، کارشناسی