متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷

هوافضا

فضا ، دانشگاه دانشگاه هاروارد ، کارشناسی معدل , ۲۰

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲

فضا نورد

هواپیما ، دانشگاه دانشگاه کمبریج ، دکتری معدل , ۲۰

خلاصه فعالیت‌ها , نفر اول پذیرفته شده در میان ورودی سال 93