رزومه اصلی

مهدی بافکر

متولد:

۱۵ - ۱۲ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

عمران

کارهای عمومی ساختمان ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(فنی مهندسی)

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی عمران

سازه ، دانشگاه صنعتی سجاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

سیتی استار

، مهندسی عمران/ معماری

، پیمانکار