رزومه اصلی

میثم دهاقین

متولد:

۲۲ - ۷ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴

مهندسی شیمی

طراحی فرآیند - گاز ، دانشگاه : دانشگاه تهران ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab

80% Complete

C/C++

80% Complete

HYSYS

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری