رزومه اصلی

مجتبی قربانی

متولد:

۲ - ۱۰ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مدیریت بازرگانی- مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت فنر سازی زر سایپا

، مالی و حسابداری

، سرپرست خزانه

پروژه‌ها

۱۳۹۲

تدوین نقشه راه

گردآورنده

۱۳۹۱

شناسایی و تدوین موانع سرمایه گذاری صنعتی در شهرک های صنعتی

محقق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مالی - همکاران سیستم

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی