ندا هاشمی

متولد:

۶ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹

اقتصاد

بازرگانی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۴

فروشگاه روکش و چوب شفیعی

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مرداد ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۱

دفتر مطالعاتی فلزات

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

دی ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲

ماهنامه اقتصاد ایران

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴

نوآوران ارتباطات دوران

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

پروژه‌ها

اطلاعات کامل کشوری ایران+گردشگری و شهرداری ها

مجری پروژه

ترجمه بیش از 100 عنوان مقاله تخصصی در رشته های مختلف

مترجم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

نویسندگی

100% Complete

تامین محتوی

100% Complete

MS Office

100% Complete

اینترنت،ایمیل، بلاگینگ

100% Complete

وردپرس، جومیلا، فراگ

100% Complete

Adobe Photoshop

60% Complete

Portal

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

مطالعه_ روانشناسی موفقیت

بازرگانی و بازاریابی

نویسندگی

موسیقی

ترانه سرایی

هلتداری و فنون پذیرایی