رزومه اصلی

امین علیزاده خاناپشتانی

متولد:

۳ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت فناوری اطلاعات

کسب و کار الکترونیک ، دانشگاه راهبرد شمال رشت ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷