رزومه اصلی

نسیم رضایی

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

شیمی

کاربردی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۶

شرکت سپهرافروزشیمی

، سایر

، کارشناس R and D

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

کارگاه ایمنی و تکنیک های آزمایشگاهی

مربی

۱۳۹۴

انجمن علمی دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

هسته مرکزی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

GC

100% Complete

HPLC

80% Complete

طیف گیری با تکنیک IR-FT

80% Complete

اندازه گیری و طیف گیری با تکنیک VIS-UV

80% Complete

اندازه گیری BOD و COD

100% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete