اشکان کریمی دهکردی

متولد:

۲۸ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مکانیک

جامدات ، دانشگاه آزاد خمینی شهر ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۴ تاکنون

مکانیک

طراحی کاربردی ، دانشگاه آزاد شهرکرد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

خلاصه فعالیت‌ها , شرکت و ثبت 2 مقاله کنفرانس داخلی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

سپیدنام زاگرس

، صنایع غذایی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : گواهی جوشکاری پلی اتیلن

بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

سیماب زاگرس

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس