فاطمه اسماعیلی

متولد:

۱۹ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه اصول دین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷