ابراهیم جلیلی

متولد:

۲ - ۵ - ۱۳۵۶

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸

حسابداری

مالی ، دانشگاه ازاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

پیام افزار پیک اسا

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مالی

80% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

80% Complete