مریم مرادی

متولد:

۱۶ - ۶ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Minitab

80% Complete

ICDL

100% Complete

نرم افزار MSP

100% Complete

design expert

100% Complete

شبیه سازی با Arena Archives

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری