سید سیاوش نوری

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

100% Complete

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

80% Complete

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

100% Complete

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

100% Complete

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Vmware workstation

80% Complete

Windows Server 2012 R2

80% Complete

Windows 10

100% Complete

نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)

80% Complete

Cisco Packet Tracer

80% Complete

Wireshark

80% Complete

Microsoft Visio

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

انگلیسی

100% Complete

انگلیسی

80% Complete

اسپانیایی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی