رزومه اصلی

عباس قیصری

متولد:

۱۲ - ۱۱ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶

ریاضی

کاربرد در کامپیوتر ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مشتری مداری