رزومه اصلی

امین زاده صراف

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۴

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ISO

100% Complete

مدیریت کیفیت ISO 9001

100% Complete