رزومه اصلی

فرزانه

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد دماوند ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی فناوری اطلاعات

شبکه های کامپیوتری ، دانشگاه غیرانتفاعی گرمسار ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Word

100% Complete

Dreamweaver

40% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft SQL Server

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری