رزومه اصلی

ثمین آریافرد

متولد:

۲۴ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی صنایع

دانشگاه بوعلی سینا ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت مهندسین مشاور مشانیر

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت پرشین سازه پرتو

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

کابلکشی 63 کیلوولت شیخ بهایی - افریقا

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

تهیه برنامه زمانبندی baseline -تهیه گزارشات ماهیانه و آپدیت برنامه زمانبندی فرمت پریماورا- آنالیز تاخیرات-تهیه صورت وضعیت ها بر مبنای احجام و ....
۱۳۹۵

احداث فیدر پست کن

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

تهیه برنامه زمانبندی و گزارشات - تهیه صورت وضعیت ها
۱۳۹۴

خط 132 کیلوولت سیراف - متانول دیر

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

تهیه برنامه زمانبندی baseline -تهیه گزارشات ماهیانه و آپدیت برنامه زمانبندی فرمت پریماورا- آنالیز تاخیرات-تهیه صورت وضعیت ها بر مبنای احجام و ....

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Primavera

100% Complete

Microsoft Project

100% Complete

Minitab

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Visio

60% Complete

Microsoft Access

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete