رزومه اصلی

فرناز افشارنقندری

متولد:

۲۴ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

حقوق

حقوق ، دانشگاه پیام نور مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۹۴

۱۳۹۳ تاکنون

حقوق

خصوصی ، دانشگاه آزاد مشهد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت سلیم

، سایر

، کارمند اداری

، کارشناس

آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵

دفتر ازدواج

، سایر

، کارمند اداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

پژوهشگر

، سایر

، پژوهشگر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

دفتر وکالت

، حقوق

، کارمند اداری و مشاوره حقوقی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱

دادگاه انقلاب مشهد

، حقوق

، 3 ماه به عنوان کارآموز

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

دفتر خدمات قضایی

، سایر

، کارمند اداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی