رزومه اصلی

پریسا حسنی

متولد:

۲۴ - ۱ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه شمال آمل ، کارشناسی معدل , ۱۶.۰۹

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶

فولاد ایران

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری

100% Complete

100% Complete

100% Complete

سرممیزی ایزو 9001

60% Complete

کاربرد اکسل در حسابداری

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

نرم افزار آرتا

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری