محمد مهدی امیری

متولد:

۲۱ - ۱۲ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

حسابداری

حسابداری و بازرگانی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۶

چاپ بامشاد سبز تهران

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۲

چاپ آل یاسین تهران

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۶

انتشارات کاگو(گسترش علوم سابق)

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Graphic Design (طراحی گرافیک)

100% Complete

حسابداری بازرگانی

100% Complete

کارشناسی چاپ

100% Complete

مدیریت فنی

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری