حمیده محرری

متولد:

۱۸ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

لیسانس حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، کارشناسی معدل , ۱۷.۳۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت امید تابان آسیا

، مالی و حسابداری

آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

داروگستر نخبگان

، مالی و حسابداری

، کارشناس

آبان ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۳

کارخانه ارد رضا قوچان

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۳

نمایندگی سایپا ایروانی

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اشنایی با نرم افزارهای مالی جامعه نگار-acc- همراه سیستم

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی