محمد مهدی ناطقی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت بازرگانی

مدییت بیمه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

علوم انسانی

الهایات و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

مدیریت مالی

اداری و مالی ، دانشگاه مدیریت دولتی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

بیمه ابران

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۳

بیمه ایران

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۶

بیمه ایران

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۷۹

بیمه ایران

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پرداخت غیرحضوری خسارت به زیان دیدگان ( واریز به حساب )

مدیر پرژه

به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده خسارت اتومبیل و جلب رضایت زیان دیدگان به جای صدور چک و طی مراحل صدور حواله و حساب داری با اخذ شماره حساب مبالغ تعیین شده بدون نیاز به حضور ارباب رجوع به حساب منظور میگردد .

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کارشناسی ارشد خسارت

100% Complete

اتوماسیون اداری

100% Complete

سیسنم های تحت وب شرکت بیمه ایران

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عضو داوطلب بسیج حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل به مدت یک سال افتخار جانبازی در دوران دفاع مقدس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

دریافت لوح تقدیر از فرماندار اسفراین

دریافت لوح تقدیر از فرماندار قوچان

دریافت لوح تقدیر از آموزش و پرورش استان خراسان شمالی دریافت لوح تقدیر از فرمانداری بجنورد دریافت لوح تقدیر از استان داری استان خراسان شمالی

بازرس افتخاری سازمان بازرسی کل کشور در استان خراسان شمالی