مصطفی دادگر

متولد:

۱۶ - ۴ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

برق

صنعتی ، دانشگاه فنی و حرفه ای

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

برق

قدرت ، دانشگاه آموزش عالی شهاب دانش ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

گروه مهندسی برق سیماتیک کنترل

، مهندسی برق

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۴

اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپ خانه ی مرکزی حرم مطهر

۱۳۹۵

اجرای سیستم کنترل، مانیتورینگ و ذخیره ی اطلاعات تابلو های پست برق حرم مطهر

۱۳۹۵

اجرای سیستم اتوماسیون CLEAN ROOM کارخانه ی CENO BIOLOGICS

۱۳۹۵

اجرای سیستم اتوماسیون تصفیه ی آب گروه تولیدی صنعتی یک و یک

۱۳۹۵

اجرای سیستم اتوماسیون CLEAN ROOM مجتمع صنعتی بعثت

۱۳۹۵

اجرای آزمایشی سیستم کنترل و مانیتورینگ پست کاشانی_شرکت توزیع نیروی برق استان قم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

80% Complete

نرم افزار Simatic Manager

80% Complete

نرم افزار WinCC flexible

80% Complete

نرم افزار TIA Portal

80% Complete

نرم افزار WPL soft

80% Complete

نرم افزار DOP soft

80% Complete

نرم افزار AutoCAD

60% Complete

نرم افزار eplan

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

افتخارات

رتبه ی اول مسابقات ملی مهارت - رشته ی کنترل صنعتی

عضو بنیاد ملی نخبگان