اردشیر شجاعیان

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، کارشناسی