افسانه جمشیدی نصیرمحله

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۶۳ تا شهریور ۱۳۸۵

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۸

آلوارس

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی حمل و نقل

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

7000000 ریال