رزومه اصلی

حسین جلیلیان

متولد:

۲۴ - ۹ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

مکانیک

خودرو ، دانشگاه فنی شماره دو کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۵.۴۴

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مکانیک

خودرو ، دانشگاه فنی شماره دو کرمانشاه ، کاردانی معدل , ۱۴.۵۴

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

نمایندگی ایران خودرو 2805

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارآموز

تیر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶

نمایندگی ایران خودرو 2820

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارآموز

پروژه‌ها

۱۳۹۶

سمینار کارشناسی

بررسی سیستم های ایمنی خودرو
۱۳۹۷

پروژه کارشناسی

بررسی چگونگی ساخت زیردریایی و طراحی روش نوین در تولید برق در اعماق دریا

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سیستم مالتی پلکس

60% Complete

موتور سمند

80% Complete

برق خودرو

80% Complete

Solidworks Premium

80% Complete

AutoCAD 2D

60% Complete

اینترنت

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Access

80% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete