رزومه اصلی

گلنار ابطحی

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

حقوق قضایی

دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

حقوق خصوصی

دانشگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری