رزومه اصلی

پریسا امینی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات ، دانشگاه زنجان-آزاد تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۲۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت تبلیغاتی الدوز

، مهندسی صنایع

، مدیر یرنامه ریزی