رزومه اصلی

پولاد موسوی ترکمانی

متولد:

۱۸ - ۷ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیریت

مدیریت اجرایی ، دانشگاه ایلیاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹