رزومه اصلی

امیر داداشی

متولد:

۱۹ - ۵ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

معماری

دانشگاه آزاد زنجان

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آزاد

، بازاریابی و فروش

، فروشندگی