رزومه اصلی

آرزو نجفی پور

متولد:

۱۲ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

عمران

عمران ، دانشگاه علامه دهخدا ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت شارمان فراز

، مهندسی عمران/ معماری

، کارمند امور دفتری_ محاسب و نقشه کش

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و محاسبات ساختمانی و ترسیم نقشه های معماری و سازه_ پیگیری امور اداری مربوط به تاییدیه نقشه ها_ پاسخ دهی ارباب رجوع و انجام امور دفتری_ تهیه گزارش برای کارشناسان رسمی دادگستری و ارائه آن به دادگاه و...

پروژه‌ها

۱۳۹۵

ساختمان بیمه دانا در حال اقدام

طراحی و نقشه کشی معماری

۱۳۹۵

ساختمان های مسکونی طالقان

طراح ومحاسب و ترسیم کننده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اتوکد دو بعدی ایتبس و سیف

100% Complete