علی رنجبر

متولد:

۷ - ۵ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

صنعتی ، دانشگاه مرکز علمی کاربردی فذا معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۷۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۷

مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : نماینده سازمان صنایع ( کارفرمایان ) در هیئت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری

اردیبهشت ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت فولادین ذوب آمل

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : نماینده سازمان صنایع ( کارفرمایان ) در هیئت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش PWKARA

100% Complete

منابع انسانی همکاران سیستم

80% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete