رزومه اصلی

لاله ریوف

متولد:

۲۱ - ۱۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت سرمایه گذاری بردیا ایرانیان تدبیر

، سایر

، مشاور