مهدی صالحی فرهادپور

متولد:

۲۹ - ۱۰ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۶ تاکنون

MBA

استراتژي ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

MBA

مالي ، دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

تعمیر و نگهداری هواپیما

دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری ، کارشناسی معدل , ۱۶۴۸

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۳ تاکنون

هواپیمایی ماهان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

دی ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲

هواپیمایی ایران ایر

، منابع انسانی و آموزش

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

بانک انصار

، مالی و حسابداری

، کارشناس

دی ۱۳۹۶ تاکنون

شرکت مشاوره سرمایه گذاری فاینتک

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدارک حرفه ای بازار سرمایه

100% Complete

مدارک حرفه ای بازار سرمایه

100% Complete

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

100% Complete

مدیریت سرمایه گذاری

100% Complete

Financial Management (مدیریت مالی)

100% Complete

مدیریت ریسک

100% Complete

حسابداری مدیریت

100% Complete

مهندسی مالی - اختیار خرید و اختیار فروش

100% Complete

تعمیر و نگهداری

100% Complete

تعمیر و نگهداری

100% Complete

Eviews

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

80% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Access

100% Complete

برنامه نویسی Visual Basic

60% Complete

برنامه نویسی C++

60% Complete

vensim

60% Complete

Solidworks

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

فرانسوی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

60000000 ریال