رزومه اصلی

مهدی احمدی

متولد:

۱۴ - ۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

شیمی

آلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد واحد کرج ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹

شرکت خصوصی آهن نورد پارسیان

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت مدیریت هیربدان

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل پروژه

80% Complete

مناقصات

100% Complete

بازرگانی (Commercial)

100% Complete

ICDL

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

MS Office

80% Complete

MSP

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری