رزومه اصلی

نگین پازوکی

متولد:

۱۳ - ۵ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه قزوین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

شرکت سهل نسج تهران

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس مالی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

60% Complete

رفتار سازمانی

40% Complete

مدیریت منابع انسانی

40% Complete

مدیریت لجستیک عملیات

40% Complete

تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)

40% Complete

Strategic management (مدیریت استراتژیک)

60% Complete

مدیریت انبار و کنترل موجودی

60% Complete

Financial Management (مدیریت مالی)

60% Complete

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

60% Complete

حسابداری صنعتی- بهای تمام شده

60% Complete

تجزیه و تحلیل مالی

60% Complete

حسابداری صنعتی

60% Complete

تایپ و ویراستاری

60% Complete

روش تحقیق

40% Complete

CRM

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

MS Office

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Outlook

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)