رزومه اصلی

پریسا فراهانی

متولد:

۹ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱

شرکت راهبری کمند

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس اداری

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تاکنون

مجتمع آموزشی نور قائم

، سایر

، مدرس ریاضیات

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تاکنون

رستوران های مانسون

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار حقوق و دستمزد (مهفا)

100% Complete

نرم افزار بیمه (ListDisk)

100% Complete

نرم افزار حقوق و دستمزد فروردین

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری