رزومه اصلی

راضیه صادقی

متولد:

۲۸ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه آزاد- تهران-شمال ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۸

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

لجستیک و زنجیره تأمین ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۱

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۱

شرکت نفت و گاز پارس

، مهندسی صنایع

، کارآموز واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه