رزومه اصلی

soheil pourang

متولد:

۲۳ - ۹ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

کاردانی امور گمرکی

گمرک ، دانشگاه علمی کاربردی واحد اتاق بازرگانی ، کارشناسی معدل , ۱۸

مختصری از من

-مدرک کاردانی امورگمرکی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی -آشنا با قوانین و مقرارت صادارت و واردات آشنا با پنجره فرامرزیEPL - آشنا با مراحل ثبت و سفارش کالا مشرف بر قانون امورگمرکی آئین نامه اجرایی آن مصوب سال90 -آشنا با اینکوترمز و اصول بیمو و بازرسی کالا و حمل و نقل آشنا با زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی روحیو کار تیمی,مسئولیت پذیر نسبت به وظیفه ی محوله