سمیه اصغرزاده

متولد:

۶ - ۱۲ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

علوم انتظامی

(کشف علمی جرائم) ، دانشگاه علوم انتظامی امین/ تهران ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حقوق

دانشگاه دانشگاه آزاد دماوند مرکز پردیس ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

حقوق

جزا و جرم‌شناسی ، دانشگاه دانشگاه تهران (پردیس فارابی) / قم ، کارشناسی معدل , ۱۶