محمد مهدی پیمان فرد

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد شاهرود ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵

شرکت بیمه ملت

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بازاریابی

60% Complete

بیمه

80% Complete

بازاریابی و فروش

80% Complete

خسارت

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری

مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی ومهارتی من باشد. این موضوع محرکی جدی در مسیر رشد فردی ام می باشد. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت می برم. مشتاق کار با آدم های باهوشتر ومشتاق تر از خودم هستم.