رزومه اصلی

حدیثه احسان بخش

متولد:

۱۳ - ۹ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

راهنمایی ومشاوره

راهنماییی ومشاوره ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , به عنوان کارورز دردبیرستان،مهدکودک،مرکز ترک اعتیادازترم دوم دانشگاه مشغول به کاربودم و کار پژوهشی پایان نامه را باعنوان بررسی رابطه بین خود ابرازی جنسی و رضایت جنسی بارضایت زناشویی و سازگاری زناشویی در دانشجویان مردمتاهل شهر اهواز انجام دادم

۱۳۹۵ تاکنون

علوم حوزوی

علوم حوزه ، دانشگاه حوزه علمیه الزهرا استهبان ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , طلبه ترم اول هستم

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱

مهد کودک رویش

، سایر

، مربی ومشاور

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : برای خانواده های کودکان مشاوره خصوصی میدادم

تیر ۱۳۹۱ تاکنون

بسیج خواهران

، منابع انسانی و آموزش

، مربی طرح صالحین دانش آموزان متوسطه استهبان

خلاصه فعالیت‌ها : سخنرانی وکارگاهای روانشناسی ازجمله مشاوره قبل از ازدواج وکارگاه ازدواج کارگاه همسرداری برای متاهلین،کارگاه راه های کنترل خشم ،خود آگاهی،مثبت اندیشی،تفکر انتقادی،برنامه ریزی زندگی وروزانه،روش های مطالعه صحیح،تمکز حواس،تصمیم گیری،و...

مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

کمیته امداد امام خمینی

، سایر

، مشاور

خلاصه فعالیت‌ها : گذاشتن کارگاههای متفاوت ازجمله گارگاه قبل ازازدواج، مشاوره قبل از ازدواج،مثبت اندیشی ،روش های صحیح تست زدن،روش های صحیح مطالعه ، خود آگاهی راهکارهای کنترل خشم برنامه ریزی ،

بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷

مدرسه

، سایر

، مشاور

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : در مدرسه ایی در اهواز مشاور بودم به عنوان کارورز