پرستو زرین

متولد:

۱۰ - ۳ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۴ تاکنون

ماهنامه بانکداری آینده

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

خلاصه فعالیت‌ها : احیای سازمان امور مشترکین مجله های بانکداری آینده، ماهنامه مواد شیمیایی، فعالیت حرفه ای در نشریه لاکچری شمال و جنوب و ...

خرداد ۱۳۹۵ تاکنون

ماهنامه مواد شیمیایی

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

خلاصه فعالیت‌ها : احیای سازمان امور مشترکین مجله های بانکداری آینده، ماهنامه مواد شیمیایی، فعالیت حرفه ای در نشریه لاکچری شمال و جنوب و ...

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

نشریه شمال و جنوب

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : احیای سازمان امور مشترکین مجله های بانکداری آینده، ماهنامه مواد شیمیایی، فعالیت حرفه ای در نشریه لاکچری شمال و جنوب و ...

شهریور ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵

موسسه دستهای مهربان

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مایکروسافت آفیس

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

نفر منتخب جشنواره شعر الیگودرز

عناوین مختلف در حوزه شعر و داستان