حسن جباری

متولد:

۲۴ - ۱۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

کامبیوتر

تكنولوزي نرمافزار ، دانشگاه واحد هشترود ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تاکنون

ابتکار اندیشان سبز

، نرم افزار و فناوری اطلاعات