محمد جواد عبدی

متولد:

۹ - ۹ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی نفت

بدون گرایش ، دانشگاه پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی