رزومه اصلی

حسین فیروزی

متولد:

۲۹ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

برق

کنترل ، دانشگاه فیض کاشانی ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری