رزومه اصلی

ایدین مشعوفی

متولد:

۲۴ - ۱۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

مالیاتی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 معدل , ۱۶

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت بیمه

اموال ، دانشگاه بانک تجارت ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت گاز استان پرند

، سایر

، امور مشترکین

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت پیام بید کوه

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

قوانین و مقررات بیمه

60% Complete

حسابداری مالی همکاران سیستم

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Photoshop

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete