رزومه اصلی

حامد حسین زاده

متولد:

۳۱ - ۴ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

مهندس عمران

نقشه برداری ، دانشگاه دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷

مترو

، مهندسی عمران/ معماری

، مهندس عمران نقشه برداری

، کارشناس