رزومه اصلی

احسان مومنی

متولد:

۵ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه گیلان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شبکه های کامپیوتری

100% Complete

شبکه های کامپیوتری

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

آلمانی

20% Complete

ترکی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی