رزومه اصلی

امیرسینا جورابلی

متولد:

۱۵ - ۴ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

پروژه‌ها

۱۳۹۲

طراحی و ساخت و احداث دکل های بادسنجی در استان ا اصفهان

ناظر بر احداث

۱۳۹۳

طراحی و ساخت و احداث دکل های بادسنجی در استان کرمان

ناظر بر احداث

۱۳۹۴

طراحی و ساخت و احداث دکل بادسنجی در استان زنجان

ناظر بر احداث

۱۳۹۳

طراحی و راه اندازی سیستم نظارت تصویری بر بستر وایرلس و PAGA پادگان شهید خرازی

مدیرپروژه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری